Ontmoet rolmodel: Jannie Haek

Topman

Nationale Loterij

“OP TIEN VOORSTELLEN KAN JE ER NEGEN WEGGOOIEN. DAT IS NIET ERG, WANT NUMMER TIEN HELPT JE GEWELDIG GOED VOORUIT.”

Tip 1:
Wie wil innoveren, moet zich de startup mindset eigen maken

Tip 2:
Leer aanvaarden dat wie succesvol is, ook geluk heeft gehad

Tip 3:
Wees tolerant voor mensen die iets geprobeerd hebben.

ALS WE WILLEN DAT VLAMINGEN TOLERANTER WORDEN VOOR ONDERNEMERS DIE PROBEREN MAAR MISLUKKEN, DAN MOETEN WE OOK AANVAARDEN DAT DIEGENEN DIE EEN SUCCESVERHAAL SCHRIJVEN, FLINK WAT GELUK HEBBEN GEHAD.

DE ANGST OM TE FALEN HOUDT VEEL VLAMINGEN TEGEN OM TE ONDERNEMEN. IS DIE ANGST HERKENBAAR VOOR U?

“Angst om te ondernemen is gelinkt aan feit dat we niet willen mislukken als Vlaming. Wie iets probeert en tegen de muur loopt, krijgt immers een stempel opgeplakt, mensen worden er op afgerekend.

Hetzelfde geldt voor wie zijn nek uitsteekt, je blijft in Vlaanderen maar beter onder het maaiveld. Het resultaat is dat men de dingen nogal snel op hun beloop laat, en dat men zich ‘risicoloos’ gaat gedragen. Ondernemende mensen worden daar moedeloos van.

Zeker in de publieke en in de semipublieke sector is het moeilijk om medewerkers er op te wijzen dat ze met ideeën moeten blijven komen, ongeacht of ze nu falen of niet. Op de tien voorstellen kan je er misschien negen weggooien, maar het tiende helpt ons wel geweldig goed vooruit.”

WANNEER WERD U GECONFRONTEERD MET FAALMOMENTEN

Ik ben in het verleden vaak aan de slag geweest bij bedrijven die opereren in de grijze zone tussen de overheid en de ondernemerswereld (Proximus, NMBS, Brussels Airport, …). En dan gebeurt het weleens dat je lang en gestructureerd een idee uitwerkt en alle neuzen in dezelfde richting probeert te krijgen, tot er plots een kink in de kabel komt en je alles mag opbergen.

Heb je dan gefaald? Ik vind van niet. Volgende keer probeer je gewoon opnieuw. Ik vergelijk de manier waarop onze aandeelhouder (de overheid, red.) werkt graag met een uit zijn voegen barstende kmo die aan de tweede of de derde generatie toe is, en waarbij de ooms, de tantes en de neven niet altijd even goed overeenkomen. Toch moet zo’n bedrijf vooruit, en toch moet er een compromis worden gevonden.

Bij de Belgische spoorwegen was het uitgangspunt dat de treinen moesten rijden. Terwijl ik vond dat we in de eerste plaats reizigers moesten vervoeren, van aan hun deur tot aan het werk en terug. Ik heb die visie geïntroduceerd bij de NMBS, maar intussen heeft de organisatie dat pad weer verlaten, en dat is jammer. Heb ik daar gefaald? Allicht wel, tot op zekere hoogte.  ”

WAT LEER JE UIT ZO’N DINGEN?

“Ik heb vooral geleerd dat mensen die successen boeken, vaak ook geluk hebben gehad. Ik heb heel wat collega’s zien passeren die iets wilden ondernemen in de politiek, en die overal verbanden gingen zoeken. Terwijl ze net moeten aanvaarden dat er ook toeval mee gemoeid is, dat het een beetje moet meezitten allemaal. Je kan niet zomaar alles voorspellen, daarvoor is de wereld veel te complex.”

“Juist om die reden moeten we mensen die succesvol zijn niet te fel verheerlijken. Want hoe meer je dat doet, hoe minder tolerant je gaat zijn voor anderen die het wel geprobeerd hebben, maar die mislukt zijn.”

“De Nationale Loterij is nu al 33 jaar de eigenaar van een wielerploeg. Het is altijd een goede ploeg geweest, zonder echte vedetten in huis te hebben. Bij ons mag iedereen proberen om te winnen, wat gelukkig ook vaak gebeurt. Maar als je laatste eindigt, gaan we je daar zeker niet op afrekenen.”

“Eerder dan vedetten te maken van onze winnaars, vragen we vooral tolerantie ten aanzien van de renners die iets geprobeerd hebben, maar gefaald zijn. Dat is belangrijk, want de winnaar heeft allicht ook flink wat geluk gehad.”

IN DE VS WORDEN SUCCESVOLLE ONDERNEMERS WÉL OP EEN PEDESTAL GEPLAATST, EN TOCH WORDT ER NIET NEERGEKEKEN OP ANDEREN DIE AL EENS GEFAALD HEBBEN.

“Toegegeven, we kunnen heel wat opsteken van de Angelsaksische manier van denken, zeker in de (semi)publieke sector. Je ziet trouwens ook in België dat het stigma rond falend ondernemerschap er stilaan uit gaat in het startup wereldje. Dat zou ook bij de overheid het geval moeten zijn. Startups mogen naar hartenlust ondernemen, met resultaat. Willen we wat meer innoveren als grote organisatie, dan moeten we ook wat meer op die manier gaan denken.”