Ontmoet rolmodel: Hilde Rutten

CEO

Berghoff Belgium

“ALS IK LATER TERUGKIJK OP MIJN LEVEN, WIL IK NIET HET GEVOEL HEBBEN VAN ‘HAD IK TOCH MAAR….”

Tip 1:
Ken je sterktes en zwaktes, en laat je zwaktes invullen door je team

Tip 2:
Verlies nooit het geloof in jezelf

Tip 3:
Verlies nooit je enthousiasme, ook niet na een faalmoment

ONDERNEMEN IS RISICO’S NEMEN. OM EEN OVERNAME TE FINANCIEREN, GAF HILDE RUTTEN HAAR EIGEN WONING IN ONDERPAND. ZE WIL ALLES HALEN UIT HET LEVEN, OOK EN VOORAL ALS ONDERNEMER. “VERLIES NOOIT HET GELOOF IN JEZELF.”

DE ANGST OM TE FALEN HOUDT VEEL VLAMINGEN TEGEN OM TE ONDERNEMEN. IS DIE ANGST HERKENBAAR VOOR U?

“Wanneer je de omschakeling maakt van werknemer naar werkgever, is dat een zeer grote stap. Je moet alles in overweging nemen. Alle zekerheden die je hebt, moet je opgeven. Wanneer je begint, ben je daar in eerste instantie niet zo mee bezig, want je volgt je passie, je ambitie. Je wordt daar voornamelijk op gewezen door je omgeving, door mensen die aangeven: ‘Zou je al die zekerheden wel opgeven?’

Het belangrijkste is om in jezelf te geloven. Laat je niet beïnvloeden door wat mensen en je omgeving zeggen, want uiteindelijk is het jouw droom en ambitie die je moet nastreven. Ik denk altijd: ‘Als ik later terugkijk op mijn leven, wil ik niet het gevoel hebben van ‘Had ik toch maar….’ Dus, waarom zou ik het niet proberen? Ik denk dat de angst om te ondernemen voor een stuk wel eigen is aan de Belg. Enerzijds omdat we bescheiden zijn in vergelijking met andere culturen. En anderzijds is in België het sociaal systeem zo goed opgebouwd dat het ingebakken zit dat je van die sociale voordelen moet genieten.”

“Het is heel belangrijk om ambitie te stimuleren naar jongeren toe. Iemand die ambitieus is, gelooft in zichzelf, durft ook zijn dromen na te streven. Het is ook van belang om van overheidswege ondersteuning te krijgen om die stap te durven zetten.”

MET WELKE PROBLEMEN WERD U GECONFRONTEERD TOEN U STARTTE?

“Het moeilijkste was de financiering. Ik wou een bedrijf overnemen dat met rode cijfers geconfronteerd werd. Ik had een businessplan opgemaakt met alle cijfers die voorhanden waren. Wanneer je dan naar een bank stapt, word je heel vaak de laan uitgestuurd. Ik heb heel veel moeite moeten doen om de overname te kunnen financieren. Uiteindelijk is dat gelukt door mijn eigen privéwoning in onderpand te geven. De volgende grote stap was een nieuwbouw voor het bedrijf, maar gelukkig kon het pand zelf dan als waarborg voor de bank dienen.”

“Je start eerst alleen omdat je gelooft in je idee en je wilt er volledig voor gaan om je doel te bereiken. Maar op een bepaald moment besef je dat je niet alles meer alleen kunt. Je bouwt een team rondom jou. In acht jaar zijn we enorm gegroeid in aantal medewerkers. Je bent niet enkel ondernemer, maar ook coach. Je moet ook een aantal mensen loslaten, omdat die niet meer passen in het gemeenschappelijke verhaal of de doelstelling van je bedrijf. Heel moeilijk, want uiteindelijk ben je ondernemer en geen hr-manager. Je moet een rol vervullen die niet zo op je lijf geschreven is.”

“Bij een nieuwbouw zien de mensen ook vooral de mooie kanten van het project: een heel mooi gebouw, een mooie inrichting. Ze weten niet wat er écht achter zit, dat je daar heel veel slapeloze nachten aan overhoudt en dat je de volgende vijftien jaar een enorme lening hebt af te betalen. Zo’n investering wordt op een pedestal gezet.

BENT U OOIT AAN UZELF GAAN TWIJFELEN?

“Wanneer je een moeilijk moment meemaakt, begin je weleens aan jezelf te twijfelen. Zeker als je ’s nachts wakker ligt, ga je soms dingen opblazen die de volgende dag helemaal niet zo erg blijken te zijn. Op een lastig moment moet je tegen jezelf zeggen: ‘Ik moet in mezelf blijven geloven. Ik moet achter mijn doelstelling blijven staan. Ik mag mijn ambitie niet verliezen, niet voor mezelf en ook niet voor mijn team’. Als kapitein geef je het voorbeeld, maak je anderen enthousiast. Churchill zei ooit: ‘Succes is het vermogen om telkens opnieuw te falen zonder je enthousiasme te verliezen’. Daar probeer ik telkens aan te denken: ik ben niet de enige die af en toe een negatief moment heeft. Heel veel ondernemers maken dat mee en het is door te falen dat je bijleert en je weer vooruit kunt.”

WELKE TIPS KUNT U AAN STARTENDE ONDERNEMERS MEEGEVEN?

“Zeker wanneer je wilt starten met medewerkers, is het heel belangrijk om van jezelf te weten wat je sterktes en vooral je zwaktes zijn. Het belangrijkste is dan om die zwaktes te laten invullen door jouw team. Een persoonlijke klik is belangrijk, maar je moet ook een heel duidelijk verschil maken tussen je privéleven en professioneel leven. Ik raad jonge starters ook aan om, wanneer ze starten met een team, de doelstellingen neer te pennen, zodat alle neuzen steeds in dezelfde richting wijzen. Externe hulp is zeker aangewezen, zoals een coach die sturing geeft over hoe je als team zou moeten functioneren.”