Ontmoet rolmodel: Elien Defraeije

CEO

Cre@ctiv

“RECULER POUR MIEUX SAUTER. “ZET DE STAPPEN DIE JE MOET ZETTEN, HOE MOEILIJK OOK.”

Tip 1:
Haal kennis en tips bij anderen die meer ervaring hebben

Tip 2:
Beslis niet enkel intuitief, denk na over elke beslissing

Tip 3:
Durf te beginnen

HAAR EERSTE BEDRIJF WAS EEN SUCCES, HET TWEEDE NIET. ELIEN DEFRAEIJE  ZETTE BEWUST EEN STAP TERUG. RECULER POUR MIEUX SAUTER. “ZET DE STAPPEN DIE JE MOET ZETTEN, HOE MOEILIJK OOK.”

ANGST OM TE FALEN HOUDT VELE VLAMINGEN TEGEN OM TE ONDERNEMEN. HAD U ANGST?

“Ik ben in 2012 gestart met Cre@ctiv, dat gespecialiseerd is in digitale marketing en webdesign voor kmo’s, zelfstandigen en vzw’s. Toen ik opstartte, had ik een beetje schrik om te falen. Ik wist nog niet wat er allemaal mijn pad zou kruisen. Het ging vrij goed en dan geniet je van je succes.”

WANNEER LIEP U VOOR HET EERST TEGEN EEN MUUR?

In 2015 startte ik samen met een partner een nieuw digitaal bureau. Dat is echter fout gelopen, omdat we in het begin onze doelstellingen niet goed op elkaar hebben afgestemd. Op een bepaald moment konden we daardoor niet meer samenwerken. Niemand was nog gelukkig, ook onze werknemers en onze klanten niet. Ik heb toen beslist om zelf uit dat bedrijf te stappen en me 100 procent terug te plooien op mijn eerste bedrijf.”

HOE GING U OM MET DAT FAALMOMENT?

“Het was moeilijk, omdat ik het ook aan mijn klanten moest vertellen. Sommigen verliezen hun vertrouwen. Daarnaast vonden ook familie en vrienden het een beetje raar dat ik na één jaar het geweer van schouder veranderde. Het had ook serieuze financiële gevolgen, omdat je hoofdelijk aansprakelijk bent voor bepaalde misstappen.”

“Toen ik besliste om uit het tweede bedrijf te stappen, was ik net verloofd. Ik had centen nodig om te trouwen, en dat maakte de zaken er niet eenvoudiger op. Gelukkig kreeg ik heel wat steun van mijn ouders, van mijn verloofde en van mijn beste vrienden. Ik had echt schrik voor hun reactie, maar die viel heel goed mee. Ik kreeg ook heel wat tips. Mensen die je steunen, dat is zo belangrijk. Als ondernemer maak je nu eenmaal fouten. Ik zie dat niet als falen, maar als een leerproces in het bereiken van je doel.” 

WAT HEBT U GELEERD DOOR UIT DIE ONDERNEMING TE STAPPEN?

“Zet de stappen die je moet zetten. In 2015 verdween het werkplezier. Nu draag ik weer 100 procent mijn eigen verantwoordelijkheid. Had ik die stap niet gezet, dan was het misschien uitgedraaid op een faillissement. Ik heb mezelf verder leren ontwikkelen, vertrouwen leren winnen in nieuwe mensen. Ik dacht ook altijd: mijn instinct brengt me overal, maar dat is niet genoeg. Nog een les: als je onderneemt met een partner, moet je voortdurend communiceren met elkaar.” 

HOE WORDT ER VOLGENS U IN BELGIË GEREAGEERD OP FOUTEN MAKEN?

“We hebben het idee dat we alles moeten kunnen, falen mag niet. Daardoor creëer je net angst om te falen en zetten velen de stap niet naar het ondernemerschap. We moeten dat ombuigen. Projecten zoals Failing Forward zullen ondernemers in spe motiveren om die stap te zetten. Het maakt hen duidelijk dat fouten maken deel uitmaakt van ondernemen. Je hebt pas echt gefaald als je opgeeft.” 

HEBT U VAAK GETWIJFELD AAN UZELF?

“Ik heb al veel aan mezelf getwijfeld de voorbije vier jaar, wanneer je geconfronteerd wordt met conflicten, maar ook als je belangrijke beslissingen moet nemen. Het zijn wel net die momenten die je ook sterker maken, nadien.”