Ontmoet rolmodel: Charlotte Nyssen

FOUNDER

CHARLZ SWAY

TEMPORARY DEFEAT IS NOT PERMANENT FAILURE

Tip 1:
JE MOET HET VERLEDEN TIJDIG KUNNEN LOSLATEN

Tip 2:
VERHEUG JE BIJ KLEINE SUCCESSEN

Tip 3:
TIMING! NEEM VAN INFORMATIE WAT JE OP DAT MOMENT NODIG HEBT

Haar eigen leven als professional én als mama inspireerde Charlotte Nyssen om schoenen te ontwerpen met een verstelbare hak. Nochtans was het ondernemen haar noch door haar opvoeding noch door haar opleiding psychologie meegegeven.

Vier jaar geleden besliste Charlotte dat ze een nieuw type schoen op de markt zou brengen. Ze kwam snel een aantal obstakels tegen.

Eerst en vooral waren er technische limieten eigen aan het product. Na een initiële samenwerking met sectorspecialisten die halsstarrig beweerden dat haar plannen niet realiseerbaar waren, heeft Charlotte snel begrepen dat ze resoluut uit de schoenwereld moest stappen om in zee te gaan met een echte productontwikkelaar. Een aantal prototypes later heeft Charlotte nu een echt product kunnen neerleggen.

Daarnaast moet ze het hoofd bieden aan het afhaken van haar businesspartner na één jaar en aan de nodige dosis financiële stress. Een crowdfunding campagne en een accelerator programma van een bank hebben haar intussen de nodige ademruimte bezorgd.

Bij elk van die hindernissen heeft ze even gedacht aan afhaken. Ze raadt aan om bij die momenten de situatie een paar dagen te laten bezinken, zichzelf toe te laten om verdrietig zijn, maar dan snel de bladzijde om te draaien en er opnieuw tegenaan kijken.

Tot vandaag is Charlotte finale muur niet tegengekomen. Ze beseft dat een geslaagd product een belangrijke mijlpaal is in haar ondernemersavontuur, maar vooral een nieuw begin. In 2019 commercialiseert ze haar schoen onder het merk Charlz Sway. Ze betreedt niet als eerste de markt met een in de hoogte verstelbare schoen.  Ze koestert wel de ambitie om het beste product te hebben.

Charlotte bewijst dat je jezelf kan waarmaken in een domein waar je niets van af weet. Zolang het je boeit en dat je je kan laten bijstaan door de juiste mensen en ze blijft meetrekken.
En als je faalt, dan zijn de kennis en het traject dat je hebt afgelegd nooit verloren.

Charlotte betreurt tenslotte dat door onze opvoeding en onze cultuur de drempel naar ondernemen nog steeds hoog is voor de vrouwen.