Spring, het is zo leuk

CONNY VANDENDRIESSCHE
HOUSE OF HR

Nee leren zeggen

Conny Vandendriessche wilde in haar vakgebied de beste worden, maar ze maakte in de beginjaren ook wel fouten, zo geeft ze zelf toe.

Conny Vandendriessche is co-founder van House of HR, een bedrijf dat in 1995 werd opgestart. Momenteel zijn er 500 kantoren en ruim 2.900 eigen medewerkers. House of HR stelt elke dag 45.000 mensen tewerk. Het is dus een succesverhaal, maar er kwam veel bij kijken. “Toen ik startte als onderneemster had ik heel veel dromen. Ik wou alles perfect doen voor de klanten en omzet realiseren. Maar je moet je ook de vraag durven te stellen of een klant wel bij jouw onderneming past en eventueel nee zeggen. Soms is het nodig om er bij een bedrijf de stekker uit te trekken. Dat deed ik wel eens. Ik was er dan aanvankelijk van overtuigd dat ik zou slagen, maar ik faalde. De markt zat in dat geval niet mee en daar kon ik niet tegen vechten, soms moet je de flow volgen. Als het tegenzit en er is teveel cash burn, dan moet je stoppen. Weliswaar bestaat het risico dat je mensen ontgoochelt, maar soms kan het niet anders.”

Transparantie en een participatief leiderschap zijn sleutelwoorden voor onderneemster Conny Vandendriessche.
Ze is enthousiast over haar ervaring en wil graag anderen aanzetten ook de stap te zetten.

“Graag doe ik een warme oproep aan vrouwen die willen ondernemen. Mijn boodschap is dan ook: ga ervoor, spring, het is zo leuk”, zegt Conny Vandendriessche van House of HR. Het opstarten van een sterk, internationaal georiënteerd bedrijf was een groeiproces. “Aan transparantie hecht ik alle belang. Dat is ook nodig voor je team, zo creëer je duidelijkheid. ‘What you see is what you get’ is een heel goede leuze. Ik heb mezelf ook in vraag gesteld. Mijn leiderschap was aanvankelijk heel directief, maar dat vond ik niet prettig. Ik wilde participatief zijn en de weg op gaan van dienend leidinggeven. Daar heb ik hard aan gewerkt. Zoiets is heel waardevol omdat je zo kan inspireren en motiveren. Werknemers moeten zich goed voelen bij wat ze doen en bij het bedrijf.”


Met zorg dragen voor het team en leren nee zeggen, vindt Carole Lamarque aan­sluiting bij de ervaringen van Conny Vandendriessche.

“Carole Lamarque is CEO en foun­ding partner van DUVAL UNION Innovative Marketing. «Ik zegde het eerste jaar bijna altijd ja op vragen van klanten, maar zag in dat je soms ook nee moet zeggen.”

“Conny Vandendriessche leerde dat ook. Als leidinggevende draag ik zorg voor mijn team. Wat zowel zij als wij doen, is vrij stressvol. Je wil de klant altijd tevreden stellen, het moet gewoon goed zijn. Ik moti­veer mijn medewerkers en voel me verantwoordelijk voor hun gezond­heid, ik wil dat ze zich kunnen ont­plooien en gelukkig zijn. Teamwork is essentieel. Dat stemt overeen met wat Conny Vandendriessche als dienend leiddinggevende doet. Ze durfde zichzelf ook in vraag te stel­len en dat is belangrijk. Zo kom je tot inzicht.”

“Ik weet ook hoe ik nu het verschil kan maken. Innovatieve inzichten liggen me beter dan het opfrissen van marketingplannen. Voor mij komt het er ook op aan op een ver­standige manier snel te zijn.”