Ontmoet ONZE ambassadeur: Geert Noels

Geert Noels

Econoom en Medestichter

Econopolis

”DE GESCHIEDENIS LEERT ONS DAT PIONIERS GEWELDIG SYMPATHIEKE MENSEN WAREN, MAAR ALS ONDERNEMERS ALTIJD GEFAALD ZIJN.”

Tip 1:
Reken niet te veel op sympathie

Tip 2:
Spoel niet terug, maar kijk altijd vooruit

Tip 3:
Wees 'in' de markt, duik er niet te vroeg in

GEERT NOELS IS EEN MAN MET EEN MENING. “VISIONAIREN ZIJN SYMPATHIEK, MAAR DAT MAAKT VAN HEN NOG GEEN GESLAAGDE ONDERNEMERS.” OF: “START NIET TE VROEG MET JE BEDRIJF.” DIXIT EEN ENTREPRENEUR DIE “SOMS EEN KLEIN BEETJE GELIJK HEEFT.”

DE ANGST OM TE FALEN HOUDT HEEL WAT VLAMINGEN TEGEN OM TE ONDERNEMEN. HERKENBAAR?

“Ik vind dat je een gezonde dosis angst om te falen moet hebben. Zoals in een wagen: je moet een zekere dosis schrik hebben voor dat ongeval, anders ben je geen goede chauffeur. Als je niet continu denkt dat er dingen fout kunnen lopen, dan word je roekeloos en neem je risico’s die je niet kunt dragen. Met andere woorden: een gezonde dosis angst is niet verkeerd.”

“Bij Econopolis was de grootste bedreiging dat er met mij iets fout zou lopen, en om ons daartegen in te dekken hebben we een flinke verzekering genomen. Een en ander zorgde ervoor dat medewerkers en klanten wisten dat het risico in ieder geval kon worden opgevangen, en dat er in het slechtste geval andere competenties zouden kunnen worden aangeworven, zodat de vennootschap verder kon.”

“Vandaag is dat echter niet meer het grootste risico. We hebben een grotere ploeg en we zitten niet meer in de startblokken. Risico’s evolueren. Bij de start is er een bepaald risico, maar na enkele jaren duiken er nieuwe risico’s op. Je moet altijd proberen om die risico’s goed in te schatten en te denken in termen van scenario’s: wat als… Als je van bij de start met heel veel scenario’s rekening houdt, dan gebeurt er nooit iets onverwachts. Dat doen de meesten niet, ze nemen één scenario: het zal wel lukken. En als dat scenario niet wordt gevolgd, dan heb je al een probleem.”

MET WELKE FAALMOMENTEN BENT U AL GECONFRONTEERD GEWEEST?

“Wij hebben nog niet echt een faalmoment gekend dat de vennootschap sterk onder druk zette. De grootste faalmomenten zijn bij ons gelinkt aan personeel. Er niet in slagen om een bekwaam iemand in de organisatie onder te brengen, dat hebben wij altijd als een persoonlijk falen ondervonden. Dat ligt heel moeilijk, want als je mensen aanwerft, dan voel je je heel verantwoordelijk, je wilt hen zo groot mogelijk maken. Als je na verloop van tijd voelt dat het niet goed lukt langs beide zijden, dan slaap je slecht. Wij hebben geen machines in dienst, enkel maar mensen. Econopolis is een groepje mensen die samen iets kunnen doen waar anderen voor willen betalen. Dat is onze vennootschap. Als je dus voelt dat mensen niet goed passen in het team, zijn dat elke keer weer faalmomenten. Omgekeerd: als je ziet dat iemand boven zichzelf uitstijgt, dan zijn dat de mooiste overwinningsmomenten.”

HOE BELANGRIJK IS HET OM ADVIES IN TE WINNEN BIJ ANDEREN?

“Het is belangrijk dat je als ondernemer nooit alleen staat. Wij hebben dat al opgelost door de onderneming in team op te starten, en door complementariteit te zoeken. Ook als je belangrijke beslissingen neemt, moet je mensen rondom jou hebben – de raad van bestuur, adviseurs of mensen die ook ondernemen – die je om raad kunt vragen: ‘Wat zou jij in mijn plaats doen?’”

“Als je helemaal alleen staat, ben je geïsoleerd en neem je ook vaak foute beslissingen. Die isolatie heb je vaak aan jezelf te danken, want als ondernemer raak je nogal dikwijls geïsoleerd. Je hebt een doel, niemand mag je belemmeren in het bereiken van dat doel en je moet overtuigend overkomen, want anders gaan de mensen twijfelen. Dus creëer je vaak heel veel obstakels om je kwetsbaarheid te tonen en dus moet je zorgen dat je heel veel mensen hebt die je kunnen bereiken en bijsturen. Sta open voor mensen die zeggen: ‘Daar ben je heel fout bezig. In jouw geval zou ik daaraan denken’. Dat is de beste raad die ik kan geven.”

HOE KIJKEN BELGEN NAAR SUCCES EN FALEN?

“Belgen hebben het heel moeilijk met succes. Heb je te veel succes, dan is er jaloezie; heb je geen succes of komt het succes niet snel genoeg, dan gaat men je bekritiseren. Dus moet je de gulden middenweg zoeken, waarbij je zegt: ‘Ik ga stapje voor stapje vooruit, maar blijf zo lang mogelijk onder de radar’.”

“Omdat wij al heel wat visibiliteit hebben met onze opinies – dat is een deel van onze job – hebben we er zeker bij de startfase voor gezorgd dat onze onderneming onder de radar bleef en niet te veel jaloezie opwekte. Maar nu komen we stilletjesaan in de fase terecht waarbij Econopolis meer in de kijker komt, dat we meer klanten hebben, en dat we door sommigen worden bekeken als een bedreiging. Dan voel je die druk. Dat is België, en voor sommige zaken is het beter in het buitenland te ondernemen. Wij hebben er echter voor gekozen om in België te ondernemen, omdat we vinden dat dat zo hoort. We hadden een vennootschap in Luxemburg kunnen starten, maar we willen tonen dat het ook in ons land kan, zelfs in moeilijke omstandigheden. Ik heb heel wat te danken aan België, en dan moet ik ook bewijzen dat ik die obstakels kan overwinnen.”

EEN MENING HEBBEN IS NIET ALTIJD BEVORDERLIJK VOOR JE ONDERNEMING?

“Inderdaad, omdat niet iedereen het eens is met die mening. Daardoor kunnen ook klanten afhaken. Een uitgesproken mening is niet altijd goed voor je zaak. Het is natuurlijk wel een deel van onze missie om over belangrijke economische en financiële zaken een sterke opinie te hebben. Gelukkig worden heel wat mensen wél aangetrokken door zo’n uitgesproken mening. Het mes snijdt aan twee kanten. Wat we wel doen, is zorgen dat we onze mening goed afstemmen. We gaan geen opinies lanceren die niet gedragen worden door de organisatie. Rond onze kernwaarden maken wij heel wat afspraken met onze medewerkers, we voeren er ook vaak discussies over, zodat een opinie door heel de organisatie gedragen wordt. Dat zijn keuzes die we maken en die keuzes hebben gevolgen. Over sommige onderwerpen spreken we ons zelfs niet uit.”

“Je hebt nooit écht gelijk. Je hebt heel even soms een klein beetje gelijk om opnieuw een lange periode weer geen gelijk te hebben. Twijfel hoort erbij en twijfel zorgt ervoor dat je altijd openstaat voor andere opinies. Sterker nog, in deze job – het beheren van vermogens en het hebben van opinies – moet je openstaan voor meningen die niet de jouwe zijn. Anders sta je alleen maar open voor opinies die de jouwe versterken en daar leer je niets van. Het grootste deel van je tijd ben je opinies aan het lezen die je niet deelt, maar waaruit je wél nieuwe ideeën haalt, of nieuwe feiten vindt die ofwel zorgen voor een meer gebalanceerde mening, ofwel voor een versterking van je inzichten.”

“Voor om het even welke ondernemer is het cruciaal dat hij niet in een soort tunnelvisie belandt, waar maar één gelijk bestaat en dat is het zijne. Als er nieuwe producten zijn of nieuwe diensten en je staat daar niet voor open, dan zul je na verloop van tijd ondervinden dat je ongelijk had.”

“Over heel veel dingen heb je te vroeg gelijk of ben je te vroeg. Ik denk dat dat voor veel ondernemers een probleem is. Visionairen zijn geweldige mensen, maar als je te vroeg de markt betreedt, dan lukt het vaak niet. Je kunt beter wat later komen met een misschien wat breder gedragen visie dan trachten om pionier te zijn.”

“De geschiedenis leert ons dat pioniers en vernieuwers geweldig sympathieke mensen waren, maar als ondernemers vaak gefaald zijn. De markt moet er klaar voor zijn, daar moeten we over waken. Is er wel een vraag naar je producten en je diensten? Als je te vroeg bent en je denkt: ‘Ik ga die markt creëren, het gat induiken’, dan moet je heel sterk opletten. Voor je het beseft, besta je niet meer.”

“Had ik maar dit of had ik maar dat, dat helpt je nooit. Je hebt een beslissing genomen, je moet de consequenties dragen en je moet naar de toekomst kijken. In het leven kun je niet terugspoelen. Dat bestaat niet, dat helpt niet. Dat is allemaal verloren tijd. Als er iets gebeurt, dan moet je denken: hoe ga ik met deze situatie om? Je moet zorgen dat je er binnen het jaar op terugkijkt en kunt zeggen: ‘Ik heb de juiste beslissing genomen’.

HOE GROEI JE UIT TOT EEN GESLAAGDE ONDERNEMER?

“Ik denk dat je in België een bepaalde leeftijd moet hebben, want als je al je jeugdfouten moet betalen met je eigen spaarcenten, dan overleef je het niet. Een aantal fouten kun je vermijden als je wat ouder bent en wat meer ervaring hebt. Ervaring is de som van alle fouten die je ooit in je leven hebt gemaakt. En als ondernemer is dat een financiële consequentie die je niet altijd kunt dragen. Ik vind het dan ook heel gevaarlijk om mensen die té jong zijn al op te roepen om ondernemer te worden en al heel veel risico te lopen.”

“In sommige landen kan het, in ons land is het een gevaarlijke piste. Wees ondernemer in alles wat je doet. Op school: neem initiatief. Later, als je studeert aan de universiteit, neem kleine risico’s, begin kleine dingen en als je een job hebt, wees ondernemend binnen je onderneming. Dat is de beste leerschool om daarna zelf een onderneming te starten.”

“De dingen zullen ook veel herkenbaarder zijn, want de weerstand die je oproept, de problemen die je krijgt, die zijn altijd dezelfde. Die hebben altijd te maken met mensen, met het inschatten van zaken. Als je ervaring opdeed, ervaring die betaald werd door anderen, dan zal dat je heel wat opleveren. Start dus maar niet te snel met die eigen onderneming, en zorg ervoor dat je de risico’s ook kunt dragen.”

MOETEN WIJ OOK NIET ANDERS OMGAAN MET FALEN?

“Ik hoor vaak zeggen dat Vlamingen of Belgen anders tegen falen moeten aankijken, maar de realiteit is dat falen in ons land heel sterk met de vinger wordt gewezen, dat er heel weinig wordt vergeven en dat je een faling meedraagt, ook financieel. Eerlijk? Ik zie dat de eerste tien jaar niet veranderen. Voor een stukje is het mentaal: je moet sterk zijn om te kunnen omgaan met vingerwijzingen. Het financiële is nog een ander verhaal. Als je faalt in België, dan heeft dat financiële consequenties. Gebruik daarvoor de eigen organisatiestructuren, de vennootschapsvorm en voldoende mensen die jouw kapitaal en jouw risico mee willen delen, want je zult ervoor borg staan op een of andere manier. Reken niet op te veel sympathie. Het is hard, maar het is beter dat je dat beseft, want ondernemer zijn is gewoon heel erg hard in dit land.”